Artefakt - badania archeologiczne

Firma Archeologiczna ARTEFAKT specjalizuje się w świadczeniu usług prowadzenia rozpoznawczych i ratunkowych badań archeologicznych, archeologiczno – architektonicznych oraz nadzorów archeologicznych.

Od kilku lat prowadzimy badania zarówno na dużych inwestycjach drogowych, badania w obrębie staromiejskich układów urbanistycznych oraz mniejszych przedsięwzięciach związanych z budownictwem mieszkaniowym (jednorodzinnym).

Współpracujemy z Muzeami Regionalnymi, Instytutami Naukowymi oraz Wojewódzkimi Urzędami Ochrony Zabytków.

Posiadamy wszelkie, wymagane ustawowo uprawnienia do wykonywania zawodu.
O firmie Oferta Referencje Galeria Publikacje Praca Kontakt
ARTEFAKT Krzysztof Błaszczyk © ul. Rolna 63 97-500 Radomsko


www.artefakt-archeo.pl